Revize elektro

  • výchozí a periodické revize elektroinstalací el. zařízení do 1000 V
  • výchozí a periodické revize hromosvodů a uzemnění
  • revize pracovních strojů
  • revize ručního elektrického nářadí a spotřebičů
  • odstranění závad zjištěných při revizích
  • zajištění projektové dokumentace el. zařízení